Política de Privacitat

INFORMACIÓ LEGAL

Nom de l’empresa: KENTEL PRODUCT, S.L.U.

CIF: B-60245875, kentel@kentel.es

Domicili social i fiscal a Rambla de Cataluña, 53, (08007) Barcelona

Nº de telèfon de contacte / adreça de correu electrònic: 932 520 365 / kentel@kentel.es

Per a altres opcions de contacte accedeixi a la nostra pàgina de Contacte principal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat i de protecció de dades respecte a la informació que se’ns brinda i així poder garantir-li que:

  • en qualsevol moment, podrà sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals sempre i quan es compleixin els requisits legals de protecció i conservació de dades;
  • ens comprometem a l’acompliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal recopilades, al deure de guardar-les i de no comunicar-les a tercers, sense el consentiment exprés del titular dels mateixos;
  • hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, per tal de garantir un nivell de seguretat adient al risc detectat, i assegurar la seudonimització i el xifrat de dades personals, així com la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

FINALITAT DE LA RECOL·LECCIÓ, PROCESSAMENT I ÚS DE DADES PERSONALS

Les dades personals proporcionades seran recollides, processades i utilitzades per a les següents finalitats:

  • Gestió de la reserva
  • Prestar els serveis contractats
  • Enviar la informació sol·licitada
  • Gestió de la tramesa d’informació i prospecció comercial

CESSIÓ DE LES SEVES DADES DE CONTRACTACIÓ

No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal o la consecució d’un interès legítim de la companyia, d’un tercer o de vostè mateix.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades incorporades per a la finalitat anteriorment esmentada relativa a la gestió de la reserva o per a l’enviament de la informació sol·licitada, es mantindran mentre l’usuari no exerceixi els seus drets de supressió o revocació del consentiment atorgat. En el cas de materialitzar-se la reserva, les seves dades seran conservades a efectes mercantils durant un període de 6 anys.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les seves dades personals, en relació amb les finalitats anteriorment esmentades, és el consentiment prestat per part de l’usuari mitjançant l’acceptació de la Política de privacitat.

FINALITATS DIFERENTS DE LA RECOLLIDA

En el cas que es projecti el tractament ulterior de dades personals per a una finalitat que no sigui aquella per a la qual es van recollir, es proporcionarà, amb anterioritat a aquest tractament ulterior, informació sobre aquesta altra finalitat i qualsevol informació addicional pertinent, de manera que l’usuari pugui expressar el seu consentiment exprés i inequívoc.

SEGURETAT DE LES DADES

Hostal de la Rovira ha implementat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, per tal de garantir un nivell de seguretat adient al risc detectat i assegurar la seudonimització i el xifrat de les dades personals i la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Tots els nostres empleats, col·laboradors i totes les persones involucrades en el tractament de dades personals estan obligats a complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com altres lleis rellevants per a la protecció de dades i la utilització confidencial de dades personals.

Per a protegir la informació personal dels nostres usuaris utilitzem un mètode segur de transmissió (Secure Socket Layer – SSL). El xifrat SSL garanteix la transmissió encriptada i completa de les seves dades.

EXERCICI DE DRETS

Us informem que teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Així mateix, podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas únicament es poden conservar per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades. Hostal de la Rovira deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o bé l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En totes les comunicacions, el propòsit de les quals sigui la remissió de publicitat, podeu exercir el vostre dret d’oposició. En la mesura en què hàgiu atorgat el consentiment de protecció de dades, podreu revocar-ho en qualsevol moment amb efecte pel futur.

Per a exercitar aquests drets podrà dirigir-se, mitjançant sol·licitud expressa, a l’adreça: carrer Major 4, 17856 Oix, Girona. Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web (www.hostaldelarovira.es).

RECLAMACIONS DAVANT L’AUTORITAT DE PROTECCIÓ DE DADES.

L’usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Aquesta política de privacitat es va modificar per darrera vegada a l’abril de 2021.